top of page

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên kết

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên kết:

           trungkiengroup.com là thành viên tham gia Chương trình liên kết của Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế nhằm cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com. Với tư cách là Cộng tác viên của Amazon, tôi kiếm được tiền từ các giao dịch mua hàng đủ điều kiện.

Bằng việc sử dụng và truy cập trungkiengroup.com, bạn đồng ý biết những điều sau:

1. Chúng tôi thực hiện tiếp thị liên kết và liên kết tới các sản phẩm do nhà cung cấp bên thứ 3 cung cấp để hưởng hoa hồng khi bạn mua hàng. Chúng tôi có thể nhận hoặc không nhận được khoản bồi thường khi bạn mua hàng từ nhà cung cấp bên thứ 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào với giao dịch của bạn thông qua nhà cung cấp bên thứ 3. Một số công ty liên kết mà chúng tôi hợp tác bao gồm Amazon và Commission Junction, hai công ty dẫn đầu trong ngành.

2. Thông tin duy nhất chúng tôi yêu cầu là email của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

3. Chúng tôi sử dụng Google Analytics với tất cả các tính năng quảng cáo được bật. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu thông qua cookie Quảng cáo của Google có thể được sử dụng cho Tiếp thị lại.

4. Chúng tôi có thể chạy quảng cáo trả phí trên các kênh như Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Quảng cáo tìm kiếm của Google, Quảng cáo Bing của Microsoft, Quảng cáo Facebook, Quảng cáo Twitter, Quảng cáo Pinterest và Tiếp thị lại bằng các dịch vụ như Google Ads hoặc AdRoll. Chúng tôi có thể tải danh sách email của mình lên các mạng như Google, Facebook và Twitter để chạy quảng cáo tới những người đăng ký.

5. Chúng tôi không bao giờ chạy quảng cáo hoặc nội dung hướng tới những cá nhân từ 13 tuổi trở xuống. Trang web của chúng tôi được tạo cho người dùng từ 18 tuổi trở lên.

6. Chúng tôi không bao giờ xử lý các giao dịch hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin tài chính nào.

7. Chúng tôi là người tham gia Chương trình liên kết của Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế nhằm cung cấp phương tiện để chúng tôi kiếm phí bằng cách liên kết với Amazon.com và các trang web liên kết.


Bạn nên giả sử:

1. Bất kỳ click nào trên trungkiengroup.com dẫn đến một nguồn bên ngoài đều có thể là liên kết Affiliate và chúng tôi có thể nhận hoặc không nhận được hoa hồng từ việc bán hàng.

Trung Kiên Techdevinco
Trung Kiên Techdevinco
Trung Kiên Techdevinco
bottom of page