top of page

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRỤ SỞ CHÍNH:

 • 6 / 68 - Đường Cái Tắt - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành Phố Hải Phòng
   

Mobile:

 • +84(0) 988.46.6789

 • +84(0) 984.32.8879

 • +84(0) 904.09.9779
   

Phone/Fax:

 • (+84)-02253.856264
   

Email:


 

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn theo mẫu dưới đây hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungkientechdevinco@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi:

Trung Kiên Techdevinco
Trung Kiên Techdevinco
Trung Kiên Techdevinco
bottom of page